Så här ställer du in en timer på iPhone

0
94
 • Bläddra klockhjulen för att ställa in timerlängden med timme, minut och sekund.
 • Tryck när Timer slutar för att välja ett varningsljud.
 • Om du trycker på namnet på ett varningssignal spelas ett exempel på det ljudet.
 • Om du väljer Stopp avspelning i stället för ett varningsljud stoppas vilken musik eller annat media du lyssnar på när timern slutar. Läs mer om den här funktionen här.
 • När du har valt ett ljud du vill, tryck på Set för att slutföra.
 • Nu när du har ställt in timerns varaktighet och valt ett varningssignal, är du redo att ställa in en timer.
 • Tryck på Start för att börja nedräkningen.

Annons

 • Du kan när som helst trycka på Paus för timern.
 • Tryck på Fortsätt för att starta timern där den slutade.
 • Tryck på Avbryt för att stoppa timern innan tiden är slut.
 • Timerns inställningar ändras inte, så du kan klicka på Avbryt och sedan Starta om att starta om timer.
 • När timern når noll hörs varningen och ser en Timer notification pop up.
 • 3D Tryck på varningen om din iPhone har 3D Touch eller svep ner på meddelandet om den inte gör det och välj om du vill att timern ska stoppa eller upprepa. (Ta reda på om din iPhone har 3D Touch här.)

Clock-appens Timer är en enkel sak som du kan använda för att öka produktiviteten eller hålla din middag från att bli takeout.

Annons