Hur man berättar om någon läser texten du skickade dem och låt dem veta att du läser deras

0
128
  • Tryck på Meddelanden.
  • Byt Skicka Skicka Läs kvitton på.

Om läskvitton på din enhet växlas till av, kan personen som skickade dig texten inte se om du läser det eller inte. På samma sätt, om personen du skickade en text till har avaktiverat Läs kvitton, kan du inte se om de har läst texten.

Annons

Du kan också anpassa alternativet Läs kvitton för enskilda kontakter. Till exempel kan du inaktivera Läs kvitton för en kollega men ändå ha dem tillgängliga för andra kontakter.

Så här ändrar du läskvitton för en enskild kontakt:

  • Öppna meddelanden.
  • Öppna textkonversationen med kontakten.

Annons

  • Tryck på konversationsrubriken.
  • Tryck på info-ikonen.
  • Växla Skicka Läs kvitton till antingen på eller ff. Tryck sedan på Klar.

Nu vet du hur Läs kvitton fungerar och hur du aktiverar dem. Så länge de personer du har, har den här funktionen aktiverad, kan du se om och när de har läst ditt meddelande.

Annons