Hur du öppnar din Apple Watch med din iPhone

0
24

Lär dig hur du låser upp en Apple Watch med en iPhone. Att veta hur du låser upp din Apple Watch från din iPhone sparar dig inte bara från att ange ditt lösenord varje gång du låser upp din smartklocka, utan erbjuder också bekvämligheten att inte behöva skriva på din lilla skärm. 

Hur du låser upp en Apple Watch med en iPhone

  1. Öppna Se app.
  2. På fliken Min klocka bläddrar du tills du ser lösenord och tryck på.

  3. Växla Lås upp med iPhone på. När den är på är växeln till höger och fältet blir grönt.
  4. Ange Apple Watch-lösenordet på din Apple Watch-skärm.

När detta har konfigurerats låses din Apple Watch upp varje gång du låser upp din iPhone. De behöver vara inom Bluetooth-området från varandra för att den här funktionen ska fungera.