Hur du lägger in listor med objekt i Notes-appen på iPhone och iPad

0
60

Med intryck så enkelt som det är på en dator kan det vara frustrerande att inse att det inte finns någon fliknyckel på iPad- eller iPhone-tangentbord. Om du är som jag och beror på din Notes-app för att organisera ditt liv, vill du veta tillgängliga formateringsalternativ. Kapslade listor i Notes-appen underlättar navigering och ger möjlighet att markera uppgifter som delvis gjorda, och indragningsblock med text kan uppmärksamma citat eller viktiga objekt. Men utan ett uppenbart alternativ på tangentbordet, hur gör en strecksats i Notes-appen? Det är lättare än du tror.

Hur man tabbar på iPhone

  1. Öppna din Anteckningar app till den anteckning du vill formatera.
  2. Om det är en punktlista, helt enkelt svep höger på kulan du vill fördjupa mot höger.
  3. Att ångra, svep åt vänster på kulan.

  4. Om det är ett textblock, tryck på den del av texten som du vill ha intryckt tills formatmeny dyker upp över den.
  5. Slå sidopilen en gång.

  6. Knacka Indrag.

  7. Välj Öka.
  8. För att vända detta går du tillbaka till formateringsmenyn och väljer Minska

Det är för närvarande inte möjligt att endast indraga den första raden i ett textblock om det inte finns en radbrytning efter den intryckta raden, så det är inte exakt detsamma som att använda flikar i anteckningar på en iPad eller iPhone, men det ger intryck där du behöver det.